April 14, 2021

قندهار : یک تانک اشغالگران در دند منفجر گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ شیلۀ کرو در مربوطات ولسوالی دند، یک عراده تانک زرهی اشغالگران خارجی هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار، تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
2020/1/11

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ شیلۀ کرو در مربوطات ولسوالی دند، یک عراده تانک زرهی اشغالگران خارجی هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار، تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.
2020/1/11

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter