April 14, 2021

مراسم تقدیر از فراغت شاگردان صنوف دوازدهم در ولایت تخار مراسم برگزار گردید

نشست های مهم به افتخار فراغت شاگردان صنوف دوازدهم از سوی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی در ولسوالی های اشکمش، خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، درقد، ینگی قلعه، چاه آب و نمک آب ولایت تخار برگزار گردید.

در این نشست ها علاوه بر مسئولین و منسوبین کمیسیون معارف، تعدادی زیادی علماء کرام، بزرگان قومی، مدیران و استادان و شاگردان مکاتب و مردم عام شرکت کرده بودند.

سخنرانان به شرکت کنندگان بیانیه های ارزشمندی ارائه کره و در مورد اهمیت علم و دانش و راه های پیشرفت در تعلیم و تربیه را به شاگردان بیان کرده و از آنها نیز در این راه خواهان تلاش و کوشش شدند.

مسئولین معارف به شرکت کنندگان توصیه کردند که در راه خدمت به کشور و دین باید افکار و نظریات خود را اصلاح کرده و برای مقابله با عقاید باطل و نظریات غلط به علم و تعلیم روی آورند و فرزندان خود را به مدارس و مکاتب شامل کنند. تا بتوانند در آینده از دین و کشور خود دفاع کنند.

در پایان مراسم به شاگردان صنوف دوازدهمی که نمرات نخست کسب کرده بودند، تقدیرنامه هایی داده شد.

در اختتامیه نشست ، هر یک از شاگردان به نمایندگی از دیگران از فعالیت ها و خدمات کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی ستایش کرده و خواهان توجه بیشتر آنها به مدارس و مکاتب گردید.

نشست های مهم به افتخار فراغت شاگردان صنوف دوازدهم از سوی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی در ولسوالی های اشکمش، خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، درقد، ینگی قلعه، چاه آب و نمک آب ولایت تخار برگزار گردید.

در این نشست ها علاوه بر مسئولین و منسوبین کمیسیون معارف، تعدادی زیادی علماء کرام، بزرگان قومی، مدیران و استادان و شاگردان مکاتب و مردم عام شرکت کرده بودند.

سخنرانان به شرکت کنندگان بیانیه های ارزشمندی ارائه کره و در مورد اهمیت علم و دانش و راه های پیشرفت در تعلیم و تربیه را به شاگردان بیان کرده و از آنها نیز در این راه خواهان تلاش و کوشش شدند.

مسئولین معارف به شرکت کنندگان توصیه کردند که در راه خدمت به کشور و دین باید افکار و نظریات خود را اصلاح کرده و برای مقابله با عقاید باطل و نظریات غلط به علم و تعلیم روی آورند و فرزندان خود را به مدارس و مکاتب شامل کنند. تا بتوانند در آینده از دین و کشور خود دفاع کنند.

در پایان مراسم به شاگردان صنوف دوازدهمی که نمرات نخست کسب کرده بودند، تقدیرنامه هایی داده شد.

در اختتامیه نشست ، هر یک از شاگردان به نمایندگی از دیگران از فعالیت ها و خدمات کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی ستایش کرده و خواهان توجه بیشتر آنها به مدارس و مکاتب گردید.

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter