April 14, 2021

هلمند : یک پوسته در لشکرگاه تخریب گردید و 7 تن از اجیران بشمول قومندان پوسته کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام امروز حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ شهید غلطان از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر هدف انفجار سنگین و تاکتیکی قرار گرفته است .
در انی انفجار پوستۀ دشمن بطور کامل با خاک یکسان شده و 7 تن پولیس اجیر بشمول قومندان پوسته ( تیمورشاه ) در آن جابجا کشته شده اند.
شدت انفجار بحدی بود که یک موتر رینجر که در مقابل پوسته بود نیز بطور کامل تخریب شده است .
2020/1/11

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام امروز حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ شهید غلطان از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر هدف انفجار سنگین و تاکتیکی قرار گرفته است .
در انی انفجار پوستۀ دشمن بطور کامل با خاک یکسان شده و 7 تن پولیس اجیر بشمول قومندان پوسته ( تیمورشاه ) در آن جابجا کشته شده اند.
شدت انفجار بحدی بود که یک موتر رینجر که در مقابل پوسته بود نیز بطور کامل تخریب شده است .
2020/1/11

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter